Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Graminor AS

Forretningsadresse: Hommelstadvegen 60
2344 ILSENG
Tlf. 62 55 55 00
Fax 62 55 55 01
Hjemmeside http://www.graminor.no
Epost graminor@graminor.no
Etablert 17-08-1993
Om selskapet:
Mål Selskapets formål er å drive planreforedling, sortsrepresentasjon og prebasisavl for å sikre at norsk jord- og hagebruk i fremtiden får tilgang til klimatilpasset, variert og sykdomsfritt sortsmateriale. Selskapet skal dessuten etablere samarbeid med utenlandske foredlere om planteforedling, sortsrepresentasjon og markedsføring. Selskapet skal på denne måten arbeide for å skaffe et større marked for norske plantesorter og følgelig bedre muligheter for å øke inntjeningen.


Daglig leder : Idun Christie
Styreleder : Hans Frode Kielland Asmyhr
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 0,85 % 90 90 000 90 000 0
Felleskjøpet Agri BA 36,69 % 3 889 3 889 000 1 000 0
Landbruks- og matdepartementet 28,22 % 2 991 2 991 000 1 000 0
Bioforsk 5 % 530 530 000 1 000 0
Swalöf Weibull AB 15,09 % 1 600 1 600 000 1 000 0
Strand Unikorn AS 9,43 % 1 000 1 000 000 1 000 0
AL Gartnerhallen 4,72 % 500 500 000 1 000 0
Akjsebeholdning:10 600 Pålydende:1 000 Aksjekapital:10 600 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
68400
63508
63734
56086
53087
51473
Driftsresultat
4511
1116
5021
39
3964
-799
Resultat etter skatt
4222
1846
4632
1605
5032
1176
Balanseregnskap
Sum egenkapital
74389
71829
70421
65789
64183
61271
Sum egenkapital og gjeld
103478
96338
96369
87353
77819
76399
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
32
31
30
30
28
30
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
49620
50738
48881
47124
43950
39090
Driftsresultat
2810
355
1604
2680
2291
439
Resultat etter skatt
3717
2083
3090
3902
2901
4850
Balanseregnskap
Sum egenkapital
60095
58499
58005
57035
55253
53942
Sum egenkapital og gjeld
75699
71002
71706
71545
68516
63557
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
27
27
31
28
28
25
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
38639
-
-
-
Driftsresultat
119
0
0
0
Resultat etter skatt
888
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
50682
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
57804
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 71,9% 74,6% 73,1% 75,3%
Egenkapitalrentabilitet 5,7% 2,6% 6,6% 2,4%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 4,3%


Se leverte dokumenter