Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Oslotech AS

Forretningsadresse: Gaustadalleen 21
0349 OSLO
Tlf. 22 95 85 00
Fax 22 60 44 27
Hjemmeside http://www.oslotech.no/
Epost post@oslotech.no
Etablert 20-11-1984
Om selskapet:
Mål Selskapets formål, er på et sunt økonomisk grunnlag og ved hjelp av forskningssamarbeid, å bidra til vekst og verdiskaping i norsk næringsliv og samfunn. Selskapet vil herunder: - styrke eksisterende næringsliv og skape ny virksomhet basert på kunnskap som konkurransefortrinn - styrke relevante forskningsområder ved universitetet og forskningsinstituttene - motivere studenter, forskere og næringsliv til økt interesse for vekst- og verdiskapende forskning - styrke satsing på forskning og kunnskap for utvikling av fremtidens Norge.


Daglig leder : Karl-Christian Agerup
Styreleder : Sverre Munck
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 33,44 % 1 826 1 826 000 5 622 588 3 801 588
OsloMet – storbyuniversitetet 1,1 % 60 60 000 125 958 65 958
Oslo kommune 10,99 % 600 600 000 600 000 0
SIVA Selskapet for industrivekst SF 30,49 % 1 665 1 665 000 10 993 620 9 328 620
Akjsebeholdning:5 461 Pålydende:1 000 Aksjekapital:5 461 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
126576
113538
111402
106098
102256
93496
Driftsresultat
7138
-942
999
-3362
-7767
-3175
Resultat etter skatt
37663
335
-2969
-21457
1934
1080
Balanseregnskap
Sum egenkapital
116110
78447
77626
80594
102052
100118
Sum egenkapital og gjeld
134428
94614
97514
117162
129886
114466
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
14
14
12
15
17
17
2010
2009
2008
2007
2006
2005
Resultatregnskap
Driftsinntekter
85991
80672
78478
77711
58300
54153
Driftsresultat
-2882
-1266
-1985
-802
-1304
-975
Resultat etter skatt
-55
51
1049
2547
14605
26590
Balanseregnskap
Sum egenkapital
99038
99203
99152
98102
96445
84761
Sum egenkapital og gjeld
112962
118395
115092
128799
124175
115222
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
17
17
17
16
13
10
2004
2003
2002
2001
Resultatregnskap
Driftsinntekter
57600
-
-
-
Driftsresultat
-1472
0
0
0
Resultat etter skatt
10620
0
0
0
Balanseregnskap
Sum egenkapital
63531
0
0
0
Sum egenkapital og gjeld
78537
0
0
0
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
-
-
-
-


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 86,4% 82,9% 79,6% 68,8%
Egenkapitalrentabilitet 32,4% 0,4% -3,8% -26,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 0,6%


Se leverte dokumenter