Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Inven2 AS

Forretningsadresse: Gaustadalleen 21
0349 Oslo
Postadresse: Postboks 1061
0316 Oslo
Tlf. 22 84 00 80
Fax


Daglig leder : Ole Kristian Hjelstuen
Styreleder : Åse Aulie Michelet
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Oslo 50 % 5 000 500 000 20 100 000 19 600 000
Oslo universitetssykehus HF 50 % 5 000 500 000 20 100 000 19 600 000
Akjsebeholdning:10 000 Pålydende:100 Aksjekapital:1 000 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
182270
177448
105375
115924
42130
45654
Driftsresultat
746
7723
-381
1219
-7627
-2454
Resultat etter skatt
10472
7532
9107
13042
-7484
-2203
Balanseregnskap
Sum egenkapital
66414
55942
48410
36600
29271
36755
Sum egenkapital og gjeld
379715
364487
302053
289964
58336
65216
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
34
28
27
29
27
28
2010
Resultatregnskap
Driftsinntekter
0
Driftsresultat
-1198
Resultat etter skatt
-1042
Balanseregnskap
Sum egenkapital
38958
Sum egenkapital og gjeld
47777
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
1


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 17,5% 15,3% 16,0% 12,6%
Egenkapitalrentabilitet 15,8% 13,5% 18,8% 35,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 20,9%


Se leverte dokumenter