Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Østlandsforskning AS

Forretningsadresse: Storgata 56
2601 Lillehammer
Postadresse: Postboks 223
2601 Lillehammer
Tlf. 61265700
Fax
Hjemmeside http://www.ostforsk.no
Epost post@ostforsk.no


Daglig leder : Roger Lian
Styreleder : Mari Skjærstad
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Høgskolen i Innlandet 4,76 % 500 500 000 500 000 0
Akjsebeholdning:10 500 Pålydende:1 000 Aksjekapital:10 500 000


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2013
2012
Resultatregnskap
Driftsinntekter
23886967
24091403
Driftsresultat
-2048590
-14103
Resultat etter skatt
-1310346
162923
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8464569
10355915
Sum egenkapital og gjeld
14217523
17254531
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
28
-


Regnskapsnøkkeltall
2013 2012
Egenkapitalandel 59,5% 60,0%
Egenkapitalrentabilitet -15,5% 1,6%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 2 år -7,0%


Se leverte dokumenter