Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Prekubator TTO AS

Forretningsadresse: Prof O Hanssensvei 11
4021 STAVANGER
Postadresse: Postboks 8034 Ullandhaug
4068 STAVANGER
Tlf. 51 87 40 00
Fax
Hjemmeside http://prekubatortto.no/
Epost post@prekubator.no
Etablert 08-02-2002


Daglig leder : Anne Cathrin Østebø
Styreleder : Per Ramvi
(Mer om styre og ledelse)

Eiere
Eierinstitusjoner Aksjeandel Antall aksjer Aksjeverdi Kost pris Overkurs
Universitetet i Stavanger 36,83 % 65 375 65 375 2 813 179 2 145 352
Akjsebeholdning:177 500 Pålydende:1 Aksjekapital:177 500


[PDF] [XLS]
Ansatte, drift o.l.
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Resultatregnskap
Driftsinntekter
259
13118
13576
16813
11560
10481
Driftsresultat
-555
-499
202
318
90
-864
Resultat etter skatt
1093
468
5481
248
529
25
Balanseregnskap
Sum egenkapital
16218
15125
14657
9176
8927
8319
Sum egenkapital og gjeld
21766
21543
17764
12627
12287
12436
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
0
7
6
6
6
6
2010
2009
2008
2007
2006
Resultatregnskap
Driftsinntekter
8447
8523
8946
10074
4789
Driftsresultat
-131
113
484
287
-495
Resultat etter skatt
38
1081
848
1877
450
Balanseregnskap
Sum egenkapital
8294
8256
7175
6327
4450
Sum egenkapital og gjeld
11027
10929
10722
8774
5852
Ansatte og tilskudd
Antall ansatte
5
5
5
4
3


Regnskapsnøkkeltall
2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel 74,5% 70,2% 82,5% 72,7%
Egenkapitalrentabilitet 6,7% 3,1% 37,4% 2,7%
Gjennomsnitlig EK rentabilitet siste 4 år 12,5%


Se leverte dokumenter