Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)
[XLS]
Spesifikasjon av Statens aksjeinteresser 2009-12-31
Departement: Kunnskapsdepartementet
Aktivert kapitalregnskapet på konto:................
Selskap Organisasjonsnr Tilhører Antall aksjer Kostpris Pålydende per aksje Pålydende statens andel Samlet aksjekapital Eierandel statens andel Skatt/ikke skatt Kommentar
Gruppe 1
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS 985321884 Kunnskapsdepartementet 5000 5000000 1000 5000000 5000000 100,00 %
Simula Research Laboratory AS 984648855 Kunnskapsdepartementet 800 1200000 1500 1200000 1500000 80,00 %
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS 985204454 Kunnskapsdepartementet 100 100000 1000 100000 100000 100,00 %
Sum bokført gruppe 1 6300000 3500 6300000 6600000
Gruppe 2
ABM-media AS 990863970 OsloMet – storbyuniversitetet 180 180000 1000 180000 400000 45,00 %
AFF AS 983521533 Norges Handelshøyskole 0 0 1 0 3000000 0,00 % Aksjene er solgt.
Agderforskning AS 986377034 Universitetet i Agder 501 2000000 1000 501000 1000000 50,10 % Universitetet i Agder har overdratt sine 201 aksjer i Agderforskning til Agder Research Holding AS
Akvamiljø AS 979542968 Universitetet i Stavanger 100 100000 1000 100000 1100000 9,09 % Delvis  skattefritak (Skatteloven §2-32 2.ledd)
Aquaculture Engineering AS 989867121 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 1150 640000 500 575000 3590000 16,02 % Endring i NTNUs aksjekapital etter kjøp av 1020 aksjer fra SINTEF Fiskeri og Havbruk. NTNUs aksjer består da av 130 aksjer + 1020 med pålydende kr 500,- pr aksje.
Arbeidsforskningsinstituttet AS 984635818 Kunnskapsdepartementet 7460 7460000 1000 7460000 7460000 100,00 % Overført til gruppe 2 brev for KD 17.12.09. Korrigert kostpris i henhold til avtale med KD. 16/2-10
Arbeidsforskningsinstituttet AS 984635818 Høgskolen i Oslo og Akershus 0 0 1000 0 7460000 0,00 %
Atheno AS 965075909 Høgskulen på Vestlandet 28 100425 1000 28000 1256000 2,23 % Aksjekapital nedskriven i samband med fusjon 10-06-2008.
Innskutt aksjekapital i VIS kr 100.000. VIS fusjonert i 2008. Nye aksjar i fusjonert selskap Atheno: 28 aksjar a kr 1000. Likningsverdi per 31.12.09 er 77102,94.
Barentsinstituttet AS 989648691 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 162 1620000 10000 1620000 1620000 100,00 % Vederlagsfri overdragelse fra siste aksjonær
Bergen Vitensenter AS 989005049 Universitetet i Bergen 18 19080 1000 18000 100000 18,00 %
Bergen Vitensenter AS 989005049 Høgskolen i Bergen 18 19080 1000 18000 100000 18,00 %
Bioprotein AS 991139796 Universitetet for miljø- og biovitenskap 500 325000 100 50000 150000 33,33 %
Birkeland Innovasjon AS 987129352 Universitetet i Oslo 6927 6927000 1000 6927000 6927000 100,00 %
Blue Planet AS 987523352 Universitetet i Stavanger 1 50000 50000 50000 1950000 2,56 %
Borg Innovasjon AS 983208355 Høgskolen i Østfold 1 21000 21000 21000 2121000 0,99 % Verdien nedskrevet på generalforsamling 16-03-07. oa: endret bokførtsaldo fra 50 000 til 21 000 for samsvar med statsregnskapet
CFENGINE AS 892847282 Høgskolen i Oslo og Akershus 450000 47250 0 45000 619640 7,26 % Korrigert feil fra 47500 til 47250 i henhold til avtale 1/9-08 mellom Mark Burgers og HiO.Korrigert overkurs i følge stiftelsesdokumentet. 15/2-10
Chateau Neuf AS 979918070 Universitetet i Oslo 70 70000 1000 70000 210000 33,33 %
Chr. Michelsen Research AS 965243798 Universitetet i Bergen 14000 14000000 1000 14000000 28000000 50,00 %
CIENS AS 993 748 307 Universitetet i Oslo 15 15000 1000 15000 120000 12,50 %
DRIV inkubator AS 992859334 Høgskolen i Sørøst-Norge 255 270300 1000 255000 500000 51,00 %
Ecomotive AS 989423207 Universitetet for miljø- og biovitenskap 770 77000 100 77000 777000 9,91 %
Egget eiendom AS 888784802 Høgskolen i Volda 1000 10429 10 10000 140000 7,14 %
Etnisk Musikklubb AS 876430622 Høgskolen i Telemark 2 2000 1000 2000 521000 0,38 %
Fanari AS 992484462 Høgskolen Stord/Haugesund 100 100000 1000 100000 725000 13,79 % Nytt selskap i 2008
Futurum A/S 974645130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 50 50000 1000 50000 2950000 1,69 %
Gigafib Holding AS 985615691 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 152952 1529520 1 152952 2777906 5,51 %
Gildeskål Forskningsstasjon AS 950912278 Universitetet i Nordland 2 20000 1000 2000 11088000 0,02 % Overføring av aksjer fra gruppe 1 til gruppe 2 iht brev fra Kunnskapsdep. 17.12.09, ref. 200905980
Gjøvik Kunnskapspark AS 981923472 Høgskolen i Gjøvik 5 30000 4731 23657 3260000 0,73 %
Graminor AS 967247359 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 90 90000 1000 90000 10600000 0,85 %
Greenbook Digitalforlaget AS 992498501 Universitetet i Stavanger 1267 380100 10 12670 355840 3,56 %
Haugaland Kunnskapspark AS 985045178 Høgskolen Stord/Haugesund 100 100000 1000 100000 11075000 0,90 %
Havbruksstasjonen i Tromsø AS 980900754 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 250 250000 1000 250000 500000 50,00 % Jf KDs brev av 17.12.09
HIST kompetanse AS 986849726 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 600 600000 1000 600000 600000 100,00 %
Høgskolesenteret i Kristiansund AS 991237313 Høgskolen i Molde 10 11000 1000 10000 110000 9,09 %
Høgskolesenteret i Kristiansund AS 991237313 Høgskolen i Volda 10 11000 1000 10000 110000 9,09 % Aksjene er overdratt Høgskolen i Molde 15.5.2017
Høgskolesenteret i Kristiansund AS 991237313 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 10 11000 1000 10000 110000 9,09 % Aksjene er overdratt Høgskolen i Molde 15.5.2017
Instrumenttjenesten A/S 961323568 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 400 400000 1000 400000 1000000 40,00 % Universitetet for miljø- og biovitenskap(UMB) og Norges veterinærhøgskole(NVH) slo seg sammen fra 2014. Fra UMB 350 stk og NVH 50 stk
Interagon AS 984174675 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 500 50000 2 1000 600000 0,17 %
Internasjonalt Maritimt Utdanningssenter AS 988622796 Høgskolen i Ålesund 10 102000 10000 100000 300000 33,33 % 2006: korrigert ifht. overkurs (BB/NSD)
IRIS - International Research Institute of Stavanger AS 988944459 Universitetet i Stavanger 5000 23528716 1000 5000000 10000000 50,00 % UiS har overtatt 50% av aksjene i Iris AS til kr 1,- fra Stiftelsen Rogalandsforskning. Verdi på gaven er fastsatt ihht SRS 3 og verdien på eierandel er justert i balansen pr 01.01.2008 til 23.528.717.
Kjeller Innovasjon AS 974360829 OsloMet – storbyuniversitetet 1000 61000 14 14500 8946398 0,16 %
Klosser Innovasjon AS 982009219 Høgskolen i Hedmark 217 249550 1000 217000 7187000 3,02 % Datoen er feil men kjøpet ble gjort i 2006
Kunnskapsparken Helgeland AS 984660189 Nord universitet 75 75000 1000 75000 7615000 0,98 % Universitetet i Nordland(UiN) og Høgskolen i Nesna(HiNe) slo seg sammen til Nord universitet fra 2016. Fra UiN 50 stk og HiNe 25 stk
Kunnskapsparken Vesterålen AS 993396524 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 100 100000 1000 100000 500000 20,00 % UiTs kjøp av 100 aksjer i forbindelse med kapitalutvidelse i selskapet godkjent på ekstraordinær generalforsamling den 300909
KUPA AS 986954848 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 100 100356 1000 100000 17610000 0,57 %
Labora AS 986284311 Nord universitet 500 50000 100 50000 2200000 2,27 %
Lean Lab Norge AS 994273086 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 2000 200000 90 180000 1260000 14,29 %
Leiv Eiriksson Nyskaping AS 984829906 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 40000 40000 0 9680 242000 4,00 % Selskapet Leiv Eiriksson AS (org.nr 984 777 779) ble 25.06.2007 innfusjonert i selskapet Leiv Eiriksson Nyskaping AS (984 829 906).
Lifandis AS 991220372 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 33400 4020000 100 3340000 10000000 33,40 % Endring i selskapets aksjekapital etter avholdt ekstraordinær generalforsamling 15.10.2009. NTNUs kostpris vil være 3400*100+3400*200 (overkurs) = 1020000 innbetalt i 2007 + 30 000*100 = 3 0000 000 innbetalt
Microtech Innovation  AS 982600294 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 6828 6828 1 6828 473233 1,44 %
Multimedia Ressurs AS 988457027 Høgskolen i Nord-Trøndelag 120 1130990 1000 120000 320000 37,50 %
Møreforsking AS 991436502 Høgskolen i Molde 180 100000 500 90000 500000 18,00 %
Møreforsking AS 991436502 Høgskolen i Volda 180 100000 500 90000 500000 18,00 %
Møreforsking AS 991436502 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 180 100000 500 90000 500000 18,00 %
Møreforsking Molde AS 984369344 Høgskolen i Molde 49 49000 1000 49000 100000 49,00 %
Måltidets Hus AS 959859965 Universitetet i Stavanger 5 5000 1000 5000 703000 0,71 %
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare AS 991588566 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 10 20000 1800 18000 108000 16,67 % Kostpris og overkurs er angitt for samlet 10 stk aksjer
oa: endret kostpris fra 18000 til 20000
NCE Subsea Drift AS 990079420 Høgskolen i Bergen 100 100000 1000 100000 100000 100,00 %
Norkveite AS 966065052 Nord universitet 2965 25000 1000 2965000 5080000 58,37 %
Norsk Havbrukssenter AS 984680228 Nord universitet 100 10000 100 10000 6907400 0,14 %
Norsk medisinsk syklotronsenter AS 986358692 Universitetet i Oslo 100 400000 1000 100000 500000 20,00 % Korrigert innkjøpspris/overkurs
Northern Research Institute Alta AS 983551661 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 14 140000 10000 140000 4460000 3,14 %
Norut Northern Research Institute AS 964479836 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 16975 19969658 1000 16975000 25850000 65,67 % oa: Dette er etter sammenslåingen av gruppe 1 og 2 aksjene
Norwegian Safety Promotion Centre AS 986169911 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 250 26665 100 25000 800000 3,12 %
NTNU Samfunnsforskning AS 986243836 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 1000 1000000 1000 1000000 1000000 100,00 %
NTNU Technology Transfer AS 986251782 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 6100000 7000000 1 6100000 6100000 100,00 % Endring av selskapets aksjekapital etter vedtak i ekstraordinær generalforsamling 10.11.2008
Offshore Simulator Centre AS 987067357 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 700 910000 1000 700000 2800000 25,00 %
Oi! Trøndersk mat og drikke AS 988067075 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 60 300000 5000 300000 2140000 14,02 % Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Høgskolen i Sør-Trøndelag(HiST) slo seg sammen fra 2016. Fra NTNU 10 stk og HiST 50 stk
Oi! Trøndersk mat og drikke AS 988067075 Nord universitet 1 5000 5000 5000 2140000 0,23 %
Oslotech AS 937268815 Universitetet i Oslo 1826 5622588 1000 1826000 5461000 33,44 % Overført fra PA Consulting Group 5 B-aksjer (nr 1091-1095)
Oslotech AS 937268815 Høgskolen i Oslo og Akershus 50 50000 1000 50000 5461000 0,92 % 2006-Korrigert kostpris i fht tidligere registrering på kr. 50000 (bb/nsd)
oa: Justert kostpris fra 500 000 til 50 000 etter mail med Joar Nybo
Papirbredden Innovasjon AS 990319960 Høgskolen i Buskerud 100000 100000 1 100000 5015100 1,99 %
Prekubator TTO AS 884291232 Universitetet i Stavanger 65375 2813179 1 65375 177500 36,83 % pr 31.12.2009 kjøpte UiS 26625 aksjer i Prekubator AS fra Ipark AS til en kostpris på kr 1.462.889 samt 12500 aksjer fra Næringsrådet i Rogaland til en kostpris på kr 672.838.
Protomore Kunnskapspark AS 981036093 Høgskolen i Molde 50 50000 1000 50000 9525000 0,52 %
ResQ AS 981616677 Høgskolen Stord/Haugesund 400 40000 100 40000 12307000 0,33 % Antall aksjer skal være 400.
Rya Gods og Skoger AS 986523375 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 10000 10000000 1000 10000000 10000000 100,00 % Kapitalutvidelse vedtatt på ordinær generalforsamling 20. mai 2009
Samfunns- og næringslivsforskning AS 984005776 Universitetet i Bergen 2000 200000 20 40000 2320000 1,72 % NSD/oa: Kostprisen er 200 000 kr men er ført med 40 000 for å stemme overens med statsregnskapet pr 31.12.2007. NHH/faf:Kostprisen er nå korrigert tilbake til kr. 200.00.- som er rapportert til statsregnskapet for 2008.
Samfunns- og næringslivsforskning AS 984005776 Norges Handelshøyskole 8000 800000 20 160000 2320000 6,90 % NSD/oa: Kostprisen er 800 000 kr men er ført med 160 000 for å stemme overens med statsregnskapet pr 31.12.2007
NSD/oa: Kostprisen er nå korrigert tilbake til 800 000, som er rapportert til statsregnskapet for 2008.
Sarsia Innovation AS 983231276 Universitetet i Bergen 11518 3743435 125 1439750 31037000 4,64 %
Sarsia Life Science Fund AS 988300055 Universitetet i Bergen 999996 3251305 1 1249995 68173750 1,83 % Eierandelen til Universitetet i Bergen er nå sunket til 2,68% som følge av at samlet aksjekapital er økt til kr 46 610 625.
Sem Gjestegård A/S 975257401 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 300 3000000 10000 3000000 3000000 100,00 %
Senter for økonomisk forskning AS 986230416 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 1020 510000 100 102000 200000 51,00 %
SINTEF Narvik AS 962 951 511 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 13600 3020000 100 1360000 4000000 34,00 % Eierandelen er gjennom en emisjon endret til 25,76%. Finner ikke ut hvor jeg endrer denne
Skandinavisk Rovviltsenter AS 987988746 Høgskolen i Hedmark 10 50000 1000 10000 205000 4,88 %
Smart Innovation Norway AS 986258191 Høgskolen i Østfold 5 50000 10000 50000 3060000 1,63 %
Stavanger Helseforskning AS 986364080 Universitetet i Stavanger 350 105000 100 35000 500000 7,00 %
Studentkulturhuset i Bergen AS 973199986 Universitetet i Bergen 1 35000 35000 35000 105000 33,33 %
Studiesenteret Midt-Troms AS 988137715 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 5 6909 1000 5000 306000 1,63 %
Såkorninvest Midt-Norge AS 980000125 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 280 28000 100 28000 60488700 0,05 %
Teknologifestivalen i Nord-Norge AS 992362553 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 20 20000 1000 20000 200000 10,00 %
Teknova AS 984077610 Universitetet i Agder 1500 1000001 1000 1500000 22550000 6,65 %
Trøndelag Forskning og utvikling AS 989229389 Nord universitet 2400 2400000 1000 2400000 4990000 48,10 % Tilbakeført 100 aksjer til NTE.
Trådløse Trondheim AS 890463282 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 3500 3500000 100 350000 1000000 35,00 % Aksjebeholdning ved oppstart 2000, seinare kapitalutviding høsten 06 auka til 3500 aksjer, overkurs 900 kr. pr aksje
TTO Nord AS 976501985 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 47 470000 10000 470000 1130000 41,59 %
Uni Research AS 985827117 Universitetet i Bergen 14875 29750000 1000 14875000 17500000 85,00 %
UNINETT AS 968100211 Kunnskapsdepartementet 3000 3000000 1000 3000000 3000000 100,00 %
Unirand AS 985163049 Universitetet i Oslo 2025 4050000 2000 4050000 4050000 100,00 %
Universitetet i Bergen Eiendom AS 983231292 Universitetet i Bergen 400 400000 1000 400000 400000 100,00 %
Vangslund AS 946091693 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 398 48058500 10000 3980000 4000000 99,50 %
Vestlandets Innovasjonsselskap AS 987753153 Universitetet i Bergen 40 40000 1000 40000 100000 40,00 %
Vindel AS 988311952 Høgskolen i Molde 500 125000 100 50000 1100000 4,55 % Korrigert antall/overkurs (var 1250/0 des 06)
Vitenlaben AS 990 980 896 Høgskolen i Telemark 400 44000 100 40000 120000 33,33 % HIT: Pålydende skal korrigeres til 40 000.
400 akskjer til kostpris kr 100. NSD: Dette stemmer ikke med stiftelsesdokumentet, der står det at aksjene ble tegnet til kurs kr. 110.
VIVA AS 982961726 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 50000 50000 1 50000 250000 20,00 %
Sum bokført gruppe 2 223893864 250230 122780407 525977467