Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)
[PDF] [XLS]
Liste over selskap med eiere pr 2017-11-11
Dbh-kode Eier(e) Aksjean
ABM-media AS
0257 Høgskolen i Oslo og Akershus 45,00 %
Agderforskning AS
1171 Universitetet i Agder 50,10 %
ARD Innovation AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 50,00 %
Atheno AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 0,87 %
Bergen Teknologioverføring AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 3,82 %
1240 Norges Handelshøyskole 1,23 %
1120 Universitetet i Bergen 33,43 %
Bergen Vitensenter AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 19,00 %
1120 Universitetet i Bergen 19,00 %
BETTER PLAYER AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 15,00 %
Blue Planet AS
1160 Universitetet i Stavanger 2,56 %
Blue Revolution Centre AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 33,33 %
Chr. Michelsen Research AS
1120 Universitetet i Bergen 50,00 %
CIENS AS
0257 Høgskolen i Oslo og Akershus 11,11 %
1110 Universitetet i Oslo 11,11 %
Digforsk AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 100,00 %
DNF PRODUCTIONS AS
0264 Høgskolen i Innlandet 100,00 %
Drivhuset Østfold AS
0256 Høgskolen i Østfold 33,33 %
FORSKNINGSSELSKAPET SØRVEST AS
1171 Universitetet i Agder 10,00 %
1120 Universitetet i Bergen 56,00 %
1160 Universitetet i Stavanger 34,00 %
Forskningssenteret for informasjon og kommunikasjonssikkerhet AS
1120 Universitetet i Bergen 49,00 %
Futurum A/S
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1,69 %
Gigafib Holding AS
0259 Høgskolen i Sørøst-Norge 2,94 %
Graminor AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 0,85 %
GREENSTAT AS
0238 Høgskulen på Vestlandet 1,50 %
Havbruksstasjonen i Tromsø AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 50,00 %
Hedmark Kunnskapspark AS
0264 Høgskolen i Innlandet 2,40 %
Høgskolesenteret i Kristiansund AS
0232 Høgskolen i Molde 27,27 %
Industriinkubatoren Proventia AS
0259 Høgskolen i Sørøst-Norge 6,67 %
Inkubator Ås AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 14,97 %
Instrumenttjenesten A/S
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 40,00 %
Inven2 AS
1110 Universitetet i Oslo 50,00 %
IRIS - International Research Institute of Stavanger AS
1160 Universitetet i Stavanger 50,00 %
ITAS Eierdrift AS
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 24,00 %
Kjeller Innovasjon AS
0257 Høgskolen i Oslo og Akershus 0,16 %
Kunnandi AS
0259 Høgskolen i Sørøst-Norge 31,58 %
Kunnskapsparken Helgeland AS
1174 Nord universitet 0,72 %
Kunnskapsparken Nord AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,54 %
Labora AS
1174 Nord universitet 2,27 %
Lean Lab Norge AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 16,67 %
Leiv Eiriksson Nyskaping AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 4,00 %
Lytix Biopharma AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 0,46 %
Mechatronics Innovation Lab AS
1171 Universitetet i Agder 100,00 %
MILJØFORSKNINGSSENTERET AS
0257 Høgskolen i Oslo og Akershus 10,80 %
Møreforsking AS
0232 Høgskolen i Molde 18,00 %
0236 Høgskolen i Volda 18,00 %
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 18,00 %
Møreforsking Molde AS
0232 Høgskolen i Molde 49,00 %
Møreforsking Volda AS
0236 Høgskolen i Volda 49,00 %
Møreforsking Ålesund AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 49,00 %
Nord innovasjon AS
1174 Nord universitet 100,00 %
Nordlandsforskning AS
1174 Nord universitet 51,00 %
Norinnova Technology Transfer AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 2,41 %
Norkveite AS
1174 Nord universitet 58,37 %
Norsk Havbrukssenter AS
1174 Nord universitet 0,08 %
Norsk medisinsk syklotronsenter AS
1110 Universitetet i Oslo 20,00 %
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS
9955 Kunnskapsdepartementet 100,00 %
NORTHERN RESEARCH INSTITUTE NARVIK AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 25,76 %
Norut Northern Research Institute AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 65,69 %
Norwegian Safety Promotion Centre AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 3,12 %
NTNU OCEAN TRAINING AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100,00 %
NTNU Samfunnsforskning AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 100,00 %
NTNU Technology Transfer AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 85,00 %
Offshore Simulator Centre AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 25,00 %
Oi! Trøndersk mat og drikke AS
1174 Nord universitet 0,22 %
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 13,04 %
Oslotech AS
0257 Høgskolen i Oslo og Akershus 1,10 %
1110 Universitetet i Oslo 33,44 %
Prekubator TTO AS
1160 Universitetet i Stavanger 36,83 %
Protomore Kunnskapspark AS
0232 Høgskolen i Molde 0,35 %
Ringerike Utvikling AS
0259 Høgskolen i Sørøst-Norge 7,61 %
Samfunns- og næringslivsforskning AS
1240 Norges Handelshøyskole 85,11 %
Sem Gjestegård A/S
1173 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 100,00 %
Senter for økonomisk forskning AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 51,00 %
Simula Research Laboratory AS
9955 Kunnskapsdepartementet 100,00 %
SINPRO AS
1171 Universitetet i Agder 6,06 %
SINTEF Helgeland AS
1174 Nord universitet 10,99 %
Smart Innovation Norway AS
0256 Høgskolen i Østfold 0,40 %
Stavanger Helseforskning AS
1160 Universitetet i Stavanger 7,00 %
Studentkulturhuset i Bergen AS
1120 Universitetet i Bergen 33,33 %
Studiesenteret Finnsnes AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 1,63 %
Studiesenteret.no AS
0257 Høgskolen i Oslo og Akershus 80,00 %
Teknologifestivalen i Nord-Norge AS
1130 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 6,25 %
Teknova AS
1171 Universitetet i Agder 7,28 %
TJUBI AS
0257 Høgskolen i Oslo og Akershus 17,70 %
Trøndelag Forskning og utvikling AS
1174 Nord universitet 48,10 %
Trådløse Trondheim AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 60,22 %
Uni Research AS
1120 Universitetet i Bergen 85,00 %
Unifond AS
1120 Universitetet i Bergen 100,00 %
UNINETT AS
9955 Kunnskapsdepartementet 100,00 %
Unirand AS
1110 Universitetet i Oslo 100,00 %
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS
9955 Kunnskapsdepartementet 100,00 %
Universitetet i Bergen Eiendom AS
1120 Universitetet i Bergen 100,00 %
Vangslund AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 99,50 %
Vindel AS
0232 Høgskolen i Molde 3,93 %
VisitOslo AS
1110 Universitetet i Oslo 0,52 %
Vitensenteret Innlandet AS
1150 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 3,00 %
Østfoldforskning AS
0256 Høgskolen i Østfold 8,33 %
Østlandsforskning AS
0264 Høgskolen i Innlandet 4,75 %