Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Moss kommune

Forretningsadresse: Rådhuset
1501 Moss
Tlf. 69 24 80 00
Fax
Hjemmeside http://www.moss.kommune.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Studiesenteret.no AS 1 30 000 30 000 0,8% OsloMet – storbyuniversitetet