Selskapsdatabase

NSD © 2014

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Forretningsadresse:
7491 Trondheim
Tlf. 73 59 50 00
Fax 73 59 53 10
Hjemmeside http://www.ntnu.no/
Etablert 01-01-2002


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Aquaculture Engineering AS 1 150 575 000 640 000 16,0%
HUNT BioSciences AS 66 800 6 680 000 7 360 000 33,4%
Interagon AS 500 1 000 50 000 0,2%
Leiv Eiriksson Nyskaping AS 40 000 9 680 40 000 4,0%
NTNU Samfunnsforskning AS 1 000 1 000 000 1 000 000 100,0%
NTNU Technology Transfer AS 6 100 000 6 100 000 7 000 000 85,0%
Senter for økonomisk forskning AS 1 020 102 000 510 000 51,0%
Såkorninvest Midt-Norge AS 280 28 000 28 000 0,0%
Trådløse Trondheim AS 5 950 595 000 6 489 000 59,5%
Vangslund AS 398 3 980 000 48 058 500 99,5%
VIVA AS 50 000 50 000 50 000 20,0%
Oi! Trøndersk mat og drikke AS 10 50 000 50 000 2,2% Høgskolen i Sør-Trøndelag