Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskolen i Hedmark

Forretningsadresse:
2418 Elverum
Tlf. 62 43 00 00
Fax 62 43 00 01
Hjemmeside http://www.hihm.no/
Etablert 01-03-1994


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Kunnskapsparken Hedmark AS 1 085 195 300 249 550 2,4%