Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Agder

Forretningsadresse: Serviceboks 422
4604 Kristiansand
Tlf. 38 14 10 00
Fax 38 14 10 01
Hjemmeside http://www.uia.no/
Etablert 01-03-1994


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Agderforskning AS 501 501 000 2 000 000 50,1%
Mechatronics Innovation Lab AS 200 200 000 4 100 000 100,0%
SINPRO AS 10 10 000 10 000 6,1%
Teknova AS 2 030 203 000 1 090 750 7,3%
FORSKNINGSSELSKAPET SØRVEST AS 10 3 000 3 000 10,0% Universitetet i Bergen