Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Agder

Forretningsadresse: Serviceboks 422
4604 Kristiansand
Tlf. 38 14 10 00
Fax 38 14 10 01
Hjemmeside http://www.uia.no/
Etablert 01-03-1994


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Agder Research Holding AS 520 156 000 4 537 750 52,0%
Mechatronics Innovation Lab AS 170 170 000 3 485 000 85,0%
SINPRO AS 10 10 000 10 000 6,1%
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 100 200 000 0 10,0% Universitetet i Bergen