Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskolen i Sogn og Fjordane

Forretningsadresse: Postboks 133
6851 Sogndal
Tlf. 57 67 60 00
Fax 57 67 61 00
Hjemmeside http://www.hisf.no/
Etablert 01-03-1994


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
BETTER PLAYER AS 4 500 4 500 4 500 15,0%