Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskolen i Lillehammer

Forretningsadresse:
2626 Lillehammer
Tlf. 61 28 80 00
Fax 61 26 07 50
Hjemmeside http://www.hil.no/
Etablert 01-03-1994


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Østlandsforskning AS 500 500 000 500 000 4,8%