Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norsk institutt for vannforskning

Forretningsadresse: Postboks 173 Kjelsås
0411 Oslo
Tlf. 22185100
Fax 22185200
Hjemmeside http://www.niva.no/Index.htm


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
CIENS AS 15 15 000 15 000 11,1% Universitetet i Oslo