Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norsk institutt for luftforskning

Forretningsadresse: Postboks 100
2027 Kjeller
Tlf. 63898000
Fax 63898050
Hjemmeside http://www.nilu.no/niluweb/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
CIENS AS 15 15 000 15 000 11,1% Universitetet i Oslo