Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Forretningsadresse:
9037 Tromsø
Tlf. +47 77 64 40 00
Fax +47 77 64 49 00
Hjemmeside http://www.uit.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Digforsk AS 165 1 650 000 1 000 000 100,0%
Futurum A/S 50 50 000 50 000 1,7%
Havbruksstasjonen i Tromsø AS 250 250 000 250 000 50,0%
Kunnskapsparken Nord AS 100 100 000 100 356 0,5%
Lytix Biopharma AS 3 554 3 554 426 480 0,5%
Norinnova Technology Transfer AS 403 403 000 470 000 2,4%
NORTHERN RESEARCH INSTITUTE NARVIK AS 13 600 1 360 000 3 020 000 25,8%
Norut Northern Research Institute AS 33 991 16 995 500 21 054 298 65,7%
Norwegian Safety Promotion Centre AS 250 25 000 26 665 3,1%
Studiesenteret Finnsnes AS 5 5 000 6 909 1,6%
Teknologifestivalen i Nord-Norge AS 20 20 000 20 000 6,2%