Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Bergen

Forretningsadresse: Postboks 7800
5020 Bergen
Tlf. 55 58 00 00
Fax 55 58 96 43
Hjemmeside http://www.uib.no/


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Bergen Teknologioverføring AS 46 061 46 061 1 040 065 33,4%
Bergen Vitensenter AS 450 450 000 451 080 19,0%
NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS 508 1 016 000 51 370 000 50,8%
Simula UiB AS 490 196 000 196 000 49,0%
Studentkulturhuset i Bergen AS 1 35 000 35 000 33,3%
Unifond AS 10 000 100 000 200 000 100,0%
Universitetet i Bergen Eiendom AS 400 400 000 400 000 100,0%