Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

MARINEHOLMEN FORSKNINGSPARK AS

Forretningsadresse: Solheimsgaten 15
5058 BERGEN
Postadresse: Postboks 990, Sentrum
5808 BERGEN
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
MARINEHOLMEN RASLAB AS 4 500 450 000 4 230 000 52,9% Universitetet i Bergen