Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Sørøst-Norge

Forretningsadresse:
3603 KONGSBERG
Tlf. 31008000
Fax
Hjemmeside http://www.usn.no
Etablert 01-01-2018


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Gigafib Holding AS 152 952 152 952 1 529 520 2,6%
Industriinkubatoren Proventia AS 60 60 000 300 000 6,7%
Ringerike Utvikling AS 30 30 000 30 000 7,6%
Kompetansesenter Miljø og Helse AS 1 000 50 000 50 000 33,3% har ingen