Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

AVIKOM AS

Forretningsadresse: Seminarbakken 4
9008 Tromsø
Postadresse: 2352
9270 Tromsø
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Studiesenteret.no AS 10 300 000 300 000 8,0% OsloMet – storbyuniversitetet