Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskulen på Vestlandet

Forretningsadresse:
5020 BERGEN
Tlf. 55585800
Fax
Hjemmeside http://www.hvl.no
Etablert 01-01-2017


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Atheno AS 28 28 000 100 000 0,9%
BETTER PLAYER AS 4 500 4 500 4 500 15,0%
GREENSTAT AS 100 000 120 000 150 000 5,1%
Simsea Holding AS 27 000 2 700 000 780 000 10,0%
Bergen Teknologioverføring AS 5 266 5 266 1 549 889,12 3,8% Universitetet i Bergen
Bergen Vitensenter AS 450 450 000 450 000 19,0% Universitetet i Bergen