Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskolen i Innlandet

Forretningsadresse:
2418 ELVERUM
Tlf. 62430000
Fax 62430001
Hjemmeside http://www.inn.no
Etablert 01-01-2017


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
DNF PRODUCTIONS AS 30 000 30 000 30 000 100,0%
Hedmark Kunnskapspark AS 1 085 195 300 249 550 2,4%
Østlandsforskning AS 285 285 000 285 000 4,8%