Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskolen i Innlandet

Forretningsadresse:
2418 ELVERUM
Tlf. 62430000
Fax 62430001
Hjemmeside http://www.inn.no
Etablert 01-01-2017


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Kunnskapsparken Hedmark AS 1 085 195 300 249 550 2,4%
Østlandsforskning AS 500 500 000 500 000 4,8%