Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Høgskolen i Sørøst-Norge

Forretningsadresse:
3603 KONGSBERG
Tlf. 31008000
Fax
Hjemmeside http://www.usn.no/
Etablert 01-01-2016


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Gigafib Holding AS 152 952 152 952 1 529 520 2,9%
Industriinkubatoren Proventia AS 60 60 000 300 000 6,7%
Kunnandi AS 30 30 000 1 000 31,6%
Papirbredden Innovasjon AS 418 388 418 388 420 300 7,2%
Ringerike Utvikling AS 30 30 000 30 000 7,6%