Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forretningsadresse:
1432 ÅS
Tlf. 67230000
Fax 67232999
Hjemmeside http://www.nmbu.no
Etablert 01-01-2014


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
ARD Innovation AS 400 400 000 1 000 50,0%
Graminor AS 90 90 000 90 000 0,8%
Inkubator Ås AS 25 100 000 4 000 15,0%
Instrumenttjenesten A/S 400 400 000 400 000 40,0%
ITAS Eierdrift AS 24 24 000 1 000 24,0%
Sem Gjestegård A/S 300 3 000 000 3 000 000 100,0%