Selskapsdatabase

NSD © 2019

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Sparebanken Nord-Norge Invest AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Kunnskapsparken Nord AS 220 220 000 0 1,2% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Norinnova Technology Transfer AS 613 613 000 0 3,7% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet