Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Det akedemiske kvarter

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Studentkulturhuset i Bergen AS 1 35 000 35 000 33,3% Universitetet i Bergen