Selskapsdatabase

NSD © 2021

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norce Innovation AS

Forretningsadresse: Prof. Olav Hanssensvei 15
4020 Stavanger
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Calysta Energy. Inc 19 612 049 19 612,049 0 10,7% har ingen
IOR Aqua AS 20 000 20 000 20 000 10,0% Universitetet i Stavanger
MARINEHOLMEN RASLAB AS 1 000 100 000 1 000 000 11,8% Universitetet i Bergen