Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Nordea Liv Norge AS

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Sarsia Innovation AS 20 000 2 500 000 2 500 000 8,1% har ingen
Sarsia Life Science Fund AS 3 897 609 4 872 011,25 0 7,1% har ingen