Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Sparebanken Vest

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Sarsia Innovation AS 12 200 1 525 000 1 525 000 4,9% har ingen
Sarsia Life Science Fund AS 3 679 378 4 599 222,5 0 6,7% har ingen