Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Bioprotein AS 0 0 0 0,0% har ingen
Calysta Energy. Inc 2 208 758 2 208,758 0 1,2% har ingen
Sarsia Innovation AS 59 827 7 478 375 7 478 375 24,1% har ingen
Sarsia Life Science Fund AS 5 979 942 7 474 927,5 0 11,0% har ingen
Uni Research AS 2 625 2 625 000 5 250 000 15,0% har ingen