Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Bud, Fræna og Hustad Sprebank

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Protomore Kunnskapspark AS 150 150 000 150 000 1,1% Høgskolen i Molde