Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA)

Forretningsadresse:
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Norut Northern Research Institute AS 11 250 5 625 000 0 21,7% har ingen
Protomore Kunnskapspark AS 3 152 3 152 000 3 152 000 22,3% Høgskolen i Molde
Sarsia Innovation AS 49 993 6 249 125 6 249 125 20,1% har ingen
Sarsia Life Science Fund AS 4 340 302 5 425 377,5 0 8,0% har ingen
Vindel AS 2 000 200 000 500 000 15,7% Høgskolen i Molde