Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

SIVA Selskapet for industrivekst SF

Forretningsadresse:
Postadresse: 1253 Pirsenteret
7462 Trondheim
Tlf. 48 03 90 00
Fax 73 54 62 50
Hjemmeside http://www.siva.no
Epost firmapost@siva.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Oslotech AS 1 665 1 665 000 10 993 620 30,5% Universitetet i Oslo