Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Oslo kommune

Forretningsadresse: Rådhuset
0037 Oslo
Tlf. 02 180
Fax 23 46 16 36
Hjemmeside http://www.oslo.kommune.no
Epost postmottak@oslo.kommune.no


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
Oslotech AS 600 600 000 600 000 11,0% Universitetet i Oslo