Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

KUPA AS

Forretningsadresse: Havnegata 4
9404 HARSTAD
Postadresse: Postboks 746
9487 HARSTAD
Tlf. 77 04 15 12
Fax 77 04 15 11
Hjemmeside http://www.kph.no
Epost post@kph.no
Etablert 16-12-2004
Om selskapet:
Mål Det overordnede formål for Kunnskapsparken Nord AS er å bidra til utvikling av vekstkraftige bedrifter ved å støtte personer og bedrifter i arbeidet med å utvikle forretningsideer med kommersielt potensial. Kunnskapsparken Nord AS skal være en sentral arena for etablering og utvikling av nettverk mellom næringsliv, forskningsmiljø og offentlige virksomheter. Hovedvirksomheten vil være drift av en regional industri-inkubator rettet mot utvikling av nordnorske leverandørbedrifter til petroleumssektoren, men selskapet skal også bidra til innovasjon og kompetanseutvikling over et bredere felt. Oppgavene omfatter rådgivning og tilrettelegging for bedrifter og nyetablerere, samt utleie av lokaler. Selskapet kan i realiseringen av sitt formål investere og delta i andre selskaper hvis formål sammenfaller med dette. Virksomheten skal fortrinnsvis være rettet mot Nord-Norge.


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
KUPA AS 140 140 000 0 0,7% Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet