Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Universitetet i Stavanger

Forretningsadresse:
4036 Stavanger
Tlf. 51 83 10 00
Fax
Hjemmeside http://www.uis.no/
Etablert 01-01-2005


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Blue Planet AS 1 50 000 50 000 2,6%
Prekubator TTO AS 65 375 65 375 2 813 179 36,8%
Stavanger Helseforskning AS 350 35 000 105 000 7,0%
Stavanger Research Holding AS 28 275 28 275 000 56 550 000 50,0%