Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Kunnskapsdepartementet

Forretningsadresse:
Oslo
Tlf.
Fax


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel
Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS 5 000 5 000 000 5 000 000 100,0%
Simula Research Laboratory AS 800 1 200 000 1 200 000 100,0%
UNINETT AS 3 000 3 000 000 3 000 000 100,0%
UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS 100 100 000 100 000 100,0%