Selskapsdatabase

NSD © 2020

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Forretningsadresse: Tungasletta 2
7485 Trondheim
Tlf. 73 80 14 00
Fax 73 80 14 01
Om selskapet:
Beskrivelse 35046, 35052, 35047, 35056, 35055, 35049, 35050, 35048, 35006, 35040, 35036, 35054


Eierinteresser
Selskap Antall aksjer Verdi ut fra pålydende Kost pris Eierandel Eierskapsforvalter
CIENS AS 15 15 000 15 000 11,1% Universitetet i Oslo