Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)
Vis resultat der staten har 50% eller mer eierskap

Aksjebeholdning pr 15-11-2017

[PDF] [XLS]
Gruppe Selskap Eier(e) Ant. aksjer Statens eierandel Kost pris
Gruppe 1
965243798 Chr. Michelsen Research AS Universitetet i Bergen, Uni Research AS, CGG Veritas AS, Sparebanken Vest, Statoil New Energy AS 14000 50,0 % 14 000 000
974645130 Futurum A/S Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit 50 1,7 % 50 000
967247359 Graminor AS Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Felleskjøpet Agri BA, Landbruks- og matdepartementet, Swalöf Weibull AB, Strand Unikorn AS, Bioforsk , AL Gartnerhallen 90 0,8 % 90 000
980900754 Havbruksstasjonen i Tromsø AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Nofima AS 250 50,0 % 250 000
965487034 Institutt for akvakulturforskning AS Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruksdepartementet, Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS 850 10,0 % 2 000
961323568 Instrumenttjenesten A/S Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Veterinærinstituttet 400 40,0 % 400 000
984369344 Møreforsking Molde AS Høgskolen i Molde, Møreforsking AS 49 49,0 % 49 000
986358692 Norsk medisinsk syklotronsenter AS Universitetet i Oslo, Rikshospitalet - Radiumhospital HF, Akershus universitetssykehus HF, Ullevål universitetssykehus HF 100 20,0 % 100 000
985321884 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Kunnskapsdepartementet 5000 100,0 % 5 000 000
937268815 Oslotech AS Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus, SIVA Selskapet for industrivekst SF, Oslo kommune 1886 34,5 % 5 748 546
981036093 Protomore Kunnskapspark AS Høgskolen i Molde, Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA), Sparebanken Møre, Molde Kommune, Romsdals Fellesbank ASA, M&R Fyllkeskommune, Gjensidige Nor forsikring, Istad Kraft AS, Romsdals Budstikke AS, Bud, Fræna og Hustad Sprebank, Sunndal Næringsselskap AS, Gilde Bøndernes Salslag, Aker Aukra AS, Aker Langsten AS, Br.Brunvoll Motorfabrikk AS, Eide kommune, Eltel Network AS, Fjord 1 AS, Glamox ASA, IP Huse AS, N&L Felleskjøp AS, Nesset Sparebank, Romsdal Bygg AS, Sjøvik AS, Tibe Reklamebyrå AS, Møreforsk 50 0,4 % 50 000
975257401 Sem Gjestegård A/S Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 300 100,0 % 3 000 000
984648855 Simula Research Laboratory AS Kunnskapsdepartementet 800 100,0 % 1 200 000
968100211 UNINETT AS Kunnskapsdepartementet 3000 100,0 % 3 000 000
985204454 UNIS - Universitetssenteret på Svalbard AS Kunnskapsdepartementet 100 100,0 % 100 000
983231292 Universitetet i Bergen Eiendom AS Universitetet i Bergen 400 100,0 % 400 000
Antall 16     Delsum 33 439 546
Gruppe 2
986377034 Agderforskning AS Universitetet i Agder, Stiftelsen Agderforskning 501 50,1 % 2 000 000
987753153 Bergen Teknologioverføring AS Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet, Norges Handelshøyskole, SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF, Helse Bergen HF, Havforskningsinstituttet 53025 38,5 % 3 089 709
989005049 Bergen Vitensenter AS Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Bergen Børsfond, Kaffehuset Friele AS, Bergen Næringsråd 900 38,0 % 901 080
987523352 Blue Planet AS Universitetet i Stavanger 1 2,6 % 50 000
985615691 Gigafib Holding AS Høgskolen i Sørøst-Norge, Nøtterøu kommune, Sandefjord kommune, Tjøme kommune, Re kommune, STUDENTSAMSKIPNADEN I VESTFOLD , Holmestrand kommune, Hof kommune, Tønsberg kommune, Horten kommune 152952 2,9 % 1 529 520
988944459 IRIS - International Research Institute of Stavanger AS Universitetet i Stavanger 5000 50,0 % 23 528 716
974360829 Kjeller Innovasjon AS Høgskolen i Oslo og Akershus 1000 0,2 % 61 000
998402670 Kunnandi AS Høgskolen i Sørøst-Norge, DRIV inkubator AS, Drammen Næringslivsforening, Kongsberg Næringforening og Handelskammer, Ringerike Næringsforum, Studentparlamentet ved HIBU Hønefoss 30 31,6 % 1 000
984660189 Kunnskapsparken Helgeland AS Nord universitet 75 0,7 % 50 000
986954848 Kunnskapsparken Nord AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Statoil New Energy AS, SIVA Selskapet for industrivekst SF, Troms Fylkeskommune, Total E&P Norge AS, Det Norske Veritas AS, Bergen Group ASA, Hålogaland Kraft AS, Harstad Sparebank, ProBarents AS, Harstad Kommune, Sparebanken Nord-Norge Invest AS, Kunnskapsparken Nord AS, Harstad Tidende AS, INKO AS, Sør-Troms HMS Tjeneste, Hålogaland Ressursselskap AS, Nortura BA, Bj. Rasch-Tellefsen AS, Brødrene Norwich AS, Econ Consult AS, Gjensidige Forsikring BA, Havn 100 0,5 % 100 356
986284311 Labora AS Nord universitet, Iris Salten IKS, Helse og Miljøtilsyn Salten IKS 500 2,3 % 50 000
985889635 Lytix Biopharma AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Picasso Kapital AS, North Murray AS, Care Holding AS, Taj Holding AS, Norinnova Invest AS, Nord I AS, 3T Produkter AS, Norinnova Technology Transfer AS, John Sigurd Mjøen Svendsen, Innovasjon Norge, Øystein Rekdal, Kræmer AS 3554 0,5 % 426 480
966065052 Norkveite AS Nord universitet 2965 58,4 % 25 000
984680228 Norsk Havbrukssenter AS Nord universitet, Torgnes AS 100 0,1 % 10 000
964479836 Norut Northern Research Institute AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA), Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, Troms Kraft Invest AS 33991 65,7 % 21 054 298
986169911 Norwegian Safety Promotion Centre AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Helse Nord RHF, Forskningsstiftelsen i Harstad, Harstad kommune 250 3,1 % 26 665
986243836 NTNU Samfunnsforskning AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 1000 100,0 % 1 000 000
986251782 NTNU Technology Transfer AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Helse Midt-Norge RHF 6100000 85,0 % 7 000 000
987067357 Offshore Simulator Centre AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 700 25,0 % 910 000
988067075 Oi! Trøndersk mat og drikke AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Nord universitet 61 13,3 % 305 000
884291232 Prekubator TTO AS Universitetet i Stavanger 65375 36,8 % 2 813 179
984005776 Samfunns- og næringslivsforskning AS Norges Handelshøyskole, Stiftelsen for Samfunns- og næringslivsforskning 8000 85,1 % 800 000
986230416 Senter for økonomisk forskning AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT 1020 51,0 % 510 000
986258191 Smart Innovation Norway AS Høgskolen i Østfold 5 0,4 % 50 000
986364080 Stavanger Helseforskning AS Universitetet i Stavanger 350 7,0 % 105 000
988137715 Studiesenteret Finnsnes AS Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universit, Lenvik kommune, Målselv kommune, Norut Northern Research Institute AS, Troms fylkeskommune, Bardu kommune 5 1,6 % 6 909
984077610 Teknova AS Universitetet i Agder, JB Ugland Venture AS, Agder Energi AS, Skeie Group as, Stiftelsen Agderforskning,  MH Wirth As, Elkem AS, Agderforskning as, Sparebanken SØR 2030 7,3 % 1 090 750
985827117 Uni Research AS Universitetet i Bergen, Stiftelsen Universitetsforskning i Bergen, Stiftelsen Unifob 14875 85,0 % 29 750 000
985163049 Unirand AS Universitetet i Oslo 2025 100,0 % 4 050 000
946091693 Vangslund AS Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NT, Forsknings- og undervisningsfondet i Trondheim 398 99,5 % 48 058 500
988311952 Vindel AS Høgskolen i Molde, Statoil New Energy AS, Kristiansund kommune, Selskapet for Industrivekstanlegg(SIVA), SapreBank 1 Nordvest, Vestbase AS, Bølgen AS, SIVA - SELSKAPET FOR INDUSTRIVEKST SF, Kristiansund og Omegn Vekst AS, SpareBank 1 Nordvest, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS 500 3,9 % 125 000
Antall 31     Delsum 149 478 162
Totalt 47       182 917 708