Selskapsdatabase

NSD © 2018

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Eierinstitusjoner 24-04-2018

[PDF] [XLS]
Antall eierposter Kost pris Eierp. >=50% Eierp. gruppe 1 Eierp. gruppe 2
Universiteter 64 244 480 120 24 0 30
Nord universitet 9 6 755 000 3 0 5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6 4 000 000 2 0 3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 13 67 323 500 6 0 7
Universitetet i Agder 3 4 162 000 2 0 0
Universitetet i Bergen 9 46 088 945 5 0 5
Universitetet i Oslo 6 30 197 588 2 0 3
Universitetet i Stavanger 5 59 528 379 1 0 3
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 13 26 424 708 3 0 4
Vitenskapelige høgskoler 2 1 299 755 1 0 0
Norges Handelshøyskole 2 1 299 755 1 0 0
Statlige høgskoler 30 13 154 447 2 0 7
Høgskolen i Innlandet 3 564 550 1 0 0
Høgskolen i Molde 5 357 000 0 0 2
Høgskolen i Oslo og Akershus 8 6 290 558 1 0 3
Høgskolen i Sørøst-Norge 4 1 874 520 0 0 0
Høgskolen i Volda 2 1 300 000 0 0 1
Høgskolen i Østfold 3 372 500 0 0 0
Høgskulen på Vestlandet 5 2 395 319 0 0 1
Andre 4 9 300 000 4 4 0
Kunnskapsdepartementet 4 9 300 000 4 4 0