Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Eierinstitusjoner 17-12-2017

[PDF] [XLS]
Antall eierposter Kost pris Eierp. >=50% Eierp. gruppe 1 Eierp. gruppe 2
Universiteter 65 212 676 586 24 0 33
Nord universitet 9 5 730 000 3 0 5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6 3 496 000 2 0 3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 13 67 323 500 6 0 7
Universitetet i Agder 5 7 203 750 2 0 1
Universitetet i Bergen 9 46 088 945 5 0 5
Universitetet i Oslo 6 29 897 588 2 0 3
Universitetet i Stavanger 6 26 512 095 1 0 5
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 11 26 424 708 3 0 4
Vitenskapelige høgskoler 2 1 299 755 1 0 0
Norges Handelshøyskole 2 1 299 755 1 0 0
Statlige høgskoler 31 9 883 818 2 0 7
Høgskolen i Innlandet 3 250 551 1 0 0
Høgskolen i Molde 5 335 000 0 0 2
Høgskolen i Oslo og Akershus 7 2 310 558 1 0 3
Høgskolen i Sørøst-Norge 5 2 280 820 0 0 0
Høgskolen i Volda 2 1 300 000 0 0 1
Høgskolen i Østfold 3 372 500 0 0 0
Høgskulen på Vestlandet 6 3 034 389 0 0 1
Andre 4 9 300 000 4 4 0
Kunnskapsdepartementet 4 9 300 000 4 4 0