Selskapsdatabase

NSD © 2017

Meny

Lenker

Søk

Per dato (dd-mm-åååå)

Eierinstitusjoner 24-05-2017

[PDF] [XLS]
Antall eierposter Kost pris Eierp. >=50% Eierp. gruppe 1 Eierp. gruppe 2
Universiteter 64 212 667 586 23 0 33
Nord universitet 9 5 640 000 3 0 5
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 6 3 496 000 2 0 3
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) 14 67 334 500 6 0 7
Universitetet i Agder 4 7 200 750 2 0 1
Universitetet i Bergen 8 46 072 145 4 0 5
Universitetet i Oslo 6 29 897 588 2 0 3
Universitetet i Stavanger 5 26 501 895 1 0 5
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet 12 26 524 708 3 0 4
Vitenskapelige høgskoler 2 1 299 755 1 0 0
Norges Handelshøyskole 2 1 299 755 1 0 0
Statlige høgskoler 30 10 396 817 0 0 7
Høgskolen i Bergen 3 2 149 889 0 0 1
Høgskolen i Hedmark 1 249 550 0 0 0
Høgskolen i Lillehammer 1 500 000 0 0 0
Høgskolen i Molde 5 335 000 0 0 2
Høgskolen i Oslo og Akershus 6 2 310 558 0 0 3
Høgskolen i Sogn og Fjordane 1 4 500 0 0 0
Høgskolen i Sørøst-Norge 5 2 294 820 0 0 0
Høgskolen i Volda 3 1 300 000 0 0 1
Høgskolen i Østfold 3 372 500 0 0 0
Høgskolen Stord/Haugesund 2 880 000 0 0 0
Andre 4 9 300 000 4 4 0
Kunnskapsdepartementet 4 9 300 000 4 4 0